Kötelezettségek

A tag alapvető kötelezettsége, hogy:

 

a.) teljesítse a vagyoni hozzájárulását (pénzbeli és nem pénzbeli szolgáltatását),

b.) vállalásának megfelelően részt vegyen a szövetkezetnek és szerveinek a tevékenységében,

c.) a szövetkezet vagyonát gondosan kezelje, védje, és legjobb tudása szerint gyarapítsa,

d.) megfeleljen a szövetkezet alapszabályában és egyéb belső szabályzataiban rögzítetteknek, valamint a szövetkezet szervei által hozott döntéseknek,

e.) a szövetkezet üzleti titkaival kapcsolatban titoktartási kötelezettség terheli, ennek megszegésével a szövetkezetnek okozott károkat köteles a Ptk. szabályai szerint megtéríteni,

f.) a tag személyes közreműködésének módját az igazgatósággal kötött tagsági megállapodás határozza meg,

g.) a szövetkezet és tagjainak az alapszabályban nem szabályozott vagyoni és személyi viszonyaira a Ptk. rendelkezéseit kell alkalmazni.

 

 

 

 

 

 

Copyrights © PANNON SZÖVETKEZET 2007. All Rights Reserved. DESIGNED BY Astyle