Hírek

 

Az Utalványokra Vonatkozó hatályos jogszabály:

 

A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 2011. január 1. napján hatályba lépő módosításait a 2010. évi CXXIII. törvény (a továbbiakban: Tv.) vezeti be, amely 2010. november 19-én a 177-es Magyar Közlönyben került kihirdetésre.

Tv.4.§ [Szja tv. 8. § (1) Az e törvény hatálya alá tartozó jövedelem után az adó mértéke – ha a törvény másként nem rendelkezik – az adóalap 16 százaléka.]

Tv. 26.§ Az Szja tv. XIII. fejezetének címe, 69–71. §-ai és a §-okat megelőző alcímek helyébe a következő cím, alcímek és rendelkezések lépnek:

 

XIII. fejezet EGYES JUTTATÁSOK ADÓZÁSÁNAK SZABÁLYAI

- A kifizetőt terhelő adó: -

 

69. § (1) Béren kívüli juttatásnak nem minősülő egyes meghatározott juttatások [70.§], valamint a béren kívüli juttatások [71.§] után az adó a kifizetőt terheli.

71. § (1) Béren kívüli juttatásnak minősül – ha a juttató a munkáltató - a munkavállalónak

a) személyére és közeli hozzátartozói személyére tekintettel

b) étkezőhelyi vendéglátásnak, munkahelyi étkeztetésnek, vagy közétkeztetésnek minősülő szolgáltatás keretében megvalósuló ételfogyasztás, vagy fogyasztásra kész étel révén juttatott jövedelemből (ideértve a kizárólag az előzőek igénybevételére jogosító utalvány, készpénz-helyettesítő fizetési eszköz formában az adóéven belül utólagosan adva is) a juttatás alapjául szolgáló jogviszony minden megkezdett hónapjára a havi 18.000 forintot meg nem haladó rész;

2012-es SZJA törvény – jogszabályi háttér – 1995. évi CXVII. - Törvény a személyi jövedelemadóról - teljes szöveg

 

 

 

 

 

 

Copyrights © PANNON SZÖVETKEZET 2007. All Rights Reserved. DESIGNED BY Astyle