Általános elvek, jogok

A tag alapvető joga, hogy:

 

a) a jogok gyakorlására a részjegy tulajdonosi igazolás birtokában, a nyilvántartásba vételbe való bejegyzést követően jogosult,

b) az alapszabályt, a közgyűlés döntéseit és az igazgatóság rendelkezéseit magára nézve kötelezőnek elfogadja,

c) részt vegyen a szövetkezet tevékenységében, személyes közreműködésének, vagyoni hozzájárulásának és egyéb érdekeltségének megfelelően részesedjen a gazdálkodás eredményéből,

d) eleget tegyen a szövetkezettel való gazdasági együttműködésből eredő feladatainak, illetve vállalásainak,

e) igénybe vegye a szövetkezet által a tagok részére rendszeresített szolgáltatásokat, és élvezze a szövetkezés egyéb előnyeit,

f) tanácskozási és szavazati joggal részt vegyen a közgyűlésen,

g) megválasztása esetén tisztséget viseljen a szövetkezetben,

h) kérheti, hogy az igazgatóság - személyét közvetlenül érintő - döntés meghozatala előtt hallgassa meg,

i) élhet mindazon jogokkal, illetve eleget tehet mindazon kötelezettségeknek, amelyeket törvény lehetővé tesz, vagy előír,

j) a vezető tisztségviselőktől felvilágosítást kérjen a szövetkezetet érintő bármely kérdésről.

2. A szövetkezet tagsági viszonyon alapuló működési, szervezési, irányítási és ellenőrzési jogok, a személyes közreműködéssel kapcsolatos jogok során a tagokat az általuk szolgáltatott vagyoni hozzájárulás mértékére tekintet nélkül, azonos jogok illetik meg.

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyrights © PANNON SZÖVETKEZET 2007. All Rights Reserved. DESIGNED BY Astyle