Részjegy

Részjegy, tulajdonjogot megtestesítő dokumentum (Sztv., Ptk).

Tagsági jogviszony, törvényi része, a részjegy jegyzés, azaz a vagyoni hozzájárulás megfizetése.
Részjegy jegyzés lehetséges pénztári, banki befizetéssel, illetve online vásárlással.
Minden természetes személy tag, a mindenkori alaptőke 15%-ig további részjegyeket vásárolhat.
Minden gazdálkodó szervezet befektetési részjegyet vásárolhat, a mindenkori alaptőke 30 %-ig.
Befektetési részjegy jegyzése lehetséges banki befizetéssel, illetve online vásárlással.